Missie, visie en ambitie
Stichting Future Factory zet in op trots en toekomst, met aandacht voor het trauma en de veiligheid waarmee de cliënten van Fier te maken hebben. Zij winnen een gevoel van trots en eigenwaarde terug door het opdoen van succeservaringen en door het meedraaien in de maatschappij. Ze behalen diploma's en worden ondersteund in de toeleiding naar werk.
Door middel van twee leer- en werkbedrijven, Blooming Bakery en het L.A.P. Atelier, krijgen slachtoffers van geweld de kans om te werken aan een nieuwe toekomst.

Stichting Future Factory is onderdeel van Fier. De moederonderneming (Fier) is vanuit de oprichting de enig bestuurder van de stichting. Echter de aansturing en de besluiten worden gemaakt binnen de zelfstandige dochteronderneming Future Factory. Vanuit de moederstichting worden er geen kosten in rekening gebracht voor management, beheer en/of toezicht. De kosten voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vallen onder Fier en hebben geen betrekking op Future Factory.

Tevens kent de stichting een Raad van Advies en Inspiratie. Deze Raad is voor onze stichting van levensbelang. Hierin hebben personen en organisaties zitting die onze activiteiten een boost kunnen geven vanuit hun dagelijkse werk, kennis en netwerk. De leden van de Raad van Advies en Inspiratie doen dat onbezoldigd.

Statutaire doelstelling     
De statutaire doelstelling van Stiching Future Factory is het bevorderen van de maatschappelijke participatie en van de ontwikkeling en opleiding van cliënten van Stichting Fier.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Giftenaftrek privépersonen (inkomstenbelastingplichtigen)
Wilt u een gift doen aan Stichting Future Factory t.b.v. Blooming Bakery, dan mag u deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Dit geldt ook voor giften in natura.

U kunt uw gift overmaken naar het volgende bankrekeningnummer:

Stichting Fiere Vrienden
IBAN: NL82ABNA0493096159

RSIN: 805497213

Postadres:
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden

Bestuurssamenstelling
Drs. Linda Terpstra (voorzitter)

Beleidsplan
Ons beleid staat beschreven in het beleidsplan.
https://cdn.myonlinestore.eu/94983549-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/files/nl_nl_1_Beleidsplan%20Stichting%20Future%20Factory%202020-2021.pdf?t=1573486960

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Er is nog geen verslag van de uitgeoefende activiteiten. De stichting is in oktober 2019 opgericht. Het eerste jaarverslag volgt z.s.m. na 1 januari 2021 over het verslagjaar 2019/2020.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

‘In de bakkerij werken is zo goed voor mijn zelfvertrouwen. Het is ontzettend  fijn om te merken dat dingen weer lukken, dat ik iets kan.’
-
 

‘Ik vind het maken van taarten heel erg leuk en wil hier in de toekomst graag iets mee gaan doen. De mensen van Blooming Bakery helpen mij daarbij.’ 

‘Ik doe inmiddels de opleiding Brood en Banket. Zonder de bakkerij van Fier had ik niet geweten dat ik dit zo leuk zou vinden en dat ik goed ben in leidinggeven. Mijn droom? Een eigen bedrijf starten!’ 

© 2018 - 2021 Blooming Bakery | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel